Logicomm® hanteert de Algemene Voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door ICTWaarborg. De reden hiervoor is het creëren van duidelijkheid, zekerheid en vertrouwen in een samenwerking met Logicomm®.

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van zakelijke dienstverlening die deelnemers van ICTWaarborg kunnen aanbieden, namelijk:

  • Module A. Algemeen
  • Module B. Ontwikkeling (web)applicaties
  • Module C. Hosting / SaaS
  • Module D. Hardware
  • Module E. Telecom
  • Module F. Detachering
  • Module G. Huur Hardware
  • Module H. Onderhoud en ondersteuning
  • Module I. Advies en cursus In deze versie van de algemene voorwaarden voor Logicomm BV zijn alleen de volgende modules opgenomen die van toepassing zijn op deze overeenkomst.

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle modules. Bij onduidelijkheden graag contact met ons opnemen.

DEZE KLANTEN GINGEN JOU VOOR: