We merken vaak dat wij door onze opdrachtgevers gebeld worden inzake de doorlooptijd voor het leveren van een aangevraagde zakelijke glasvezelverbinding. Laat duidelijk zijn, wij geven vrijwel direct aan dat de levertijden tussen de 10 en 20 weken zijn. En dat bij uitzonderingen een verbinding soms sneller opgeleverd kan worden.

En om heel eerlijk te zijn, vaak is de doorlooptijd geen probleem… alleen heeft ‘men’ te laat daadwerkelijk actie ondernomen om een de aanvraag in gang te zetten. Dit in geval van nieuwbouw, verhuizing of uitbreiding binnen een bestaand pand waarbij de xDSL verbinding niet meer toereikend is. En uiteraard doen wij ons stinkende best, samen met onze leverancier, om sneller te leveren of om een ‘tijdelijke’ oplossing te creëren.

Graafwerkzaamheden zijn dan wellicht niet nodig. Echter, in de meeste situaties zullen er wel graafwerkzaamheden noodzakelijk zijn, zelfs als er al een glasvezelverbinding in het bedrijfspand aanwezig is. Waarom dit 10 tot 20 weken kan duren voordat er opgeleverd gaat worden? Dit komt onder meer doordat het proces uit veel deelprocessen bestaat waarbij meerdere partijen betrokken zijn.

Welke fasen van het opleverproces kennen we?

Het proces bestaat feitelijk uit 4 delen, te weten:

  • De engineeringsfase (ca. 4 weken)
  • De vergunningaanvraag (ca. 8 tot 10 weken)
  • Uitvoering (ca. 3 weken)
  • Oplevering (ca. 2 weken)

De Engineeringsfase

Na validatie van de aanvraag nemen wij de order in behandeling en bestellen we de glasvezel bij de geselecteerde leverancier. Zodra deze order bevestigd is door de leverancier, kan het technisch onderzoek beginnen. Let wel, dit is een cruciaal onderdeel in het proces. En vaak wordt de belangrijkheid hiervan onderschat. Bij het technisch onderzoek controleert de glasvezelleverancier of er voldoende netwerkcapaciteit voor de verbinding beschikbaar is.

Als er extra netwerkcapaciteit nodig is, gaat dit vaak gepaard met hogere investeringen voor de carrier en langere levertijden. Hierna controleert de aangewezen aannemer de beschikbaarheid van glasvezels in de lokale infrastructuur. Meestal moeten er nieuwe vezels worden toegevoegd en extra infrastructuur worden aangelegd. De aannemer bepaalt waar er gegraven moet worden en regelt alle vergunningaanvragen.

De verwachte tijd tot de vergunningsafgifte bepaalt voor een groot deel de mogelijke opleverdatum. Deze datum staat nog niet vast als de aannemer een plan-leverdatum doorgeeft. Een vergunningsaanvraag kan immers meer of minder tijd in beslag nemen.

Je ontvangt de plan-leverdatum meestal na afronding van de engineeringfase.

De Vergunningaanvraag

In vrijwel alle gevallen dat er een nieuwe glasvezelverbinding wordt aangelegd, moet er eerst een vergunning worden aangevraagd. De vergunning wordt door de aannemer aangevraagd bij de gemeente. Deze moeten binnen 8 weken (in uitzonderlijke gevallen max. 12 weken) de aanvraag beoordelen. Pas als de vergunning is verleend, mag de aannemer met de werkzaamheden starten. Soms moeten er speciale vergunningen worden aangevraagd als bijvoorbeeld in de buurt van snelwegen of water moet worden gegraven. Deze moeten vaak worden aangevraagd bij hogere instanties dan de gemeente en kosten daardoor ook wat meer tijd.

De Uitvoering en Oplevering

Zodra de aannemer groen licht krijgt, kan worden gestart met het inplannen van de werkzaamheden. Het graven wordt doorgaans enkele weken vooruit al ingepland, zodat de werkzaamheden binnen 2 tot 3 weken na de vergunningsafgifte kunnen beginnen. Uiteraard zijn ook de planning en capaciteit van de aannemer van invloed de uiteindelijke opleverdatum.

Doorgaans vindt de meeste vertraging plaats in deze fase van de oplevering. Mogelijke vertragende factoren zijn:

  • Weersomstandigheden, met name vorst. Tijdens vorstperiodes kan niet gegraven worden of glas worden geblazen.
  • Vakantieperiodes, met name de bouwvakvakantie.
  • Vervuilde grond. In sommige gevallen moet dan eerst een bodemonderzoek uitgevoerd worden.
  • Obstakels die omzeild moeten worden zoals rivieren, spoorlijnen, snelwegen, etc. Bij blazen van glasvezel onder asfalt kunnen complicaties voorkomen.

Voordat de dienst gereed wordt gemeld door de glasvezelleverancier, configureert Logicomm, in overleg met haar partner/leverancier Pocos deze binnen haar eigen netwerk.

Na afronding door de leverancier melden we de verbinding gereed. En koppelen we de verbinding op het ‘netwerk’ op locatie.

Afbeelding: panumas nikhomkhai / Pexels

DEEL DIT STUK!